Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

– informacje dla Pracowników oraz Emerytów


OGŁOSZENIA
Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia z ZFŚS
w związku z wydatkami na Święta Bożego Narodzenia proszę składać
w nieprzekraczalnym terminie do 1 XII 2023 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Dyrektora z przedstawicielami związków zakładowych.Informujemy, iż dnia 20 października 2023 roku w godzinach od 18.00 do 23.30
w Strzemieszycach, w Zajeździe „Kwadrat” odbędzie się uroczystość z okazji DEN.

Chętne osoby proszone są o kontakt telefoniczny ze szkołą (32)2622614
do dnia 13 października 2023 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona.
druki do pobrania


wniosek o przyznanie świadczenia
z ZFŚS

wniosek o przyznanie zapomogi
z ZFŚS

oświadczenie o dochodach

wniosek o pożyczkę