Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

– informacje dla Pracowników oraz Emerytów


OGŁOSZENIA


Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego, tzw. „wczasów pod gruszą” proszę składać
w nieprzekraczalnym terminie do 31 V 2024 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Dyrektora z przedstawicielami związków zakładowych.


W dniu 3.10.2024 r. odbędzie się o godz. 19.00 spektakl w PKZ
w Dąbrowie Górniczej pt. „Klimakterium 2” Osoby chętne proszę wpisywanie się na listę do dnia 26.04.2024 r. z uwagi na ograniczoną ilość miejsc i rezerwację biletów.Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia z ZFŚS
w związku z wydatkami na Święta Bożego Narodzenia proszę składać
w nieprzekraczalnym terminie do 1 XII 2023 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Dyrektora z przedstawicielami związków zakładowych.Informujemy, iż dnia 20 października 2023 roku w godzinach od 18.00 do 23.30
w Strzemieszycach, w Zajeździe „Kwadrat” odbędzie się uroczystość z okazji DEN.

Chętne osoby proszone są o kontakt telefoniczny ze szkołą (32)2622614
do dnia 13 października 2023 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona.
druki do pobrania


wniosek o przyznanie świadczenia
z ZFŚS

wniosek o przyznanie zapomogi
z ZFŚS

oświadczenie o dochodach

wniosek o pożyczkę