UWAGA

Prosimy Rodziców uczniów klas IV, aby do dnia 24 października 2023 roku przekazali informację do Dyrektora szkoły przez dziennik elektroniczny, jaki rodzaj umowy „Laptop dla ucznia” Państwo wybierają, czy będzie to przekazanie na własność czy też użyczenie komputera?
(wzór umowy znajduje się poniżej)
Dane te są niezbędne w celu przygotowania przez szkołę właściwej umowy.

Ulotka informacyjna

Dla RODZICÓW – pytania i odpowiedzi

Wzór umowy przekazania na własność laptopa rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem

Wzór umowy użyczenia laptopa rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem

Klauzula informacyjna do umowy dot. przetwarzania danych osobowych