Drodzy Rodzice!

Bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój naszych podopiecznych to priorytety szkoły. Wspólnie dbajmy o dobro dzieci i ich rodzin. Poniżej zamieszczamy wykaz instytucji świadczących pomoc dziecku i rodzinie na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Poradnik dla nastolatków „Zrozumieć depresję”


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA Dąbrowa Górnicza  ul. 3-go Maja, 22 tel. 32 262 38 11 lub 32 262 53 50

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dąbrowa Górnicza  ul. Skibińskiego 1, tel. 32 262 40 40 Informacje o formach udzielanej pomocy znajdują się na stronie internetowej: www.mops.com.pl
– Zespół ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – tel. 32 262 25 28
– Zespół ds. Poradnictwa i Terapii  – 32 262 25 28 wew. 235

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  Dąbrowa Górnicza  ul. 3-go Maja 22, tel. 32 262 86 31


W sytuacjach kryzysowych, w których znajduje się dziecko lub rodzina zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w ramach ogólnopolskich telefonów zaufania.

TELEFONY ZAUFANIA

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Od 1 stycznia 2018 roku jest całodobowy, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci  bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc
w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Telefon dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.
Zapoznaj się z grafikiem specjalistów https://800100100.pl/aktualnosci

00 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, boisz się wychodzić z domu? Stałeś się celem ataku w internecie, jest hejt na Ciebie, ktoś wpuścił do sieci Twoje kompromitujące zdjęcie? Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać? Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl. Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania prowadzi także edukację upowszechniającą prawa dziecka poprzez spotkania oraz zajęcia edukacyjne.

116 000 – Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka. Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne). www.zaginieni.pl 

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę. www.niebieskalinia.org

800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 
Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne). http://116123.edu.pl

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury „Niebieskiej Karty”, np. jakie inne podmioty poza Policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 15.30 (połączenie bezpłatne).

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”. Zadzwoń jeśli masz problemy z narkotykami, używasz ich, jesteś uzależniony lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

801 889 880 – Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne” 
Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia  jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

22 635 93 92 – Telefon grupy edukatorów seksualnych „PONTON”
W każdy piątek i wtorek pod tym numerem w godzinach w godz. 16:00 – 20:00.

800 280 900 – telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele
Telefon wsparcia działa we wtorki w godzinach 19:00-22:00. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy, telefon świadczy pomoc osobom dorosłym. Więcej informacji: www.zranieni.info

800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna przez telefon, e-mail i czat. Dyżurujący konsultanci udzielają porad i kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

800 108 108 – Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich 
Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.
Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: www.naglesami.org.pl

www.zwjr.pl – pierwsza w Europie platforma edukacyjno-pomocowa dla osób w kryzysie, ich bliskich oraz profesjonalistów.

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/  – Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży refundowana przez NFZ. Osoby szukające pomocy po raz pierwszy powinny się zgłaszać do ośrodków I stopnia referencyjnego. W linku dostępny jest plik do pobrania z listą ośrodków pomocy w całej Polsce. Pomoc będzie udzielona w przeciągu 7 dni.