Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy do podróży w czasie. Poniższe materiały w większości nie były publikowane.

Historia Szkoły nr 3 sięga końca XIX wieku.
Pierwszym kierownikiem szkoły mieszczącej się wówczas przy ulicy Królowej Jadwigi był Antoni Kocot sprawujący swą funkcje do 1925 roku. Była to jedyna 6 klasowa szkoła w Dąbrowie Górniczej. Po przejściu Antoniego Kocota na emeryturę kierownictwo szkoły objął Zygmunt Szkup (na zdjęciu).

W tym czasie była to już 7 klasowa publiczna szkoła powszechna nr 3
im. Stanisława Kostki, której siedzibą później stał się prywatny budynek przy ulicy Okrzei. Zygmunt Szkup będąc kierownikiem szkoły dał się poznać jako doskonały inspirator i organizator życia szkoły.

Oto nasza najstarsza kronika szkolna:

W szkole ukazywała się gazetka „Echo Szkolne”, redagowana przez nauczyciela Lucjana Balcerowskiego. Pisemko szkolne przekształciło się w periodyk „Powszechniak”, który stał się pismem miejskim a nawet Zagłębiowskim. Zygmunt Szkup kierował szkołą do 1939 roku.

To zdjęcie ma ciekawą historię…
Na odwrocie napisano: 21.05.1938r. – sobota. Właściciel fotografii to Czesław Szufranowicz z klasy IV.
Zdjęcie zostało znalezione kilkanaście lat temu na ulicy w Rybniku – Chwałowicach.
W styczniu 2023 roku skontaktował się z nami pan Eugeniusz, który znalazł owe zdjęcie na ulicy, a następnie wysłał je do nas pocztą.
Bardzo dziękujemy!

W okresie okupacyjnym zajęcia w szkole odbywały się według okrojonego programu niemieckich władz oświatowych.
Kierownikami szkoły w latach 1939 – 1945 byli Leon Dyja, Edmund Łańcucki.

Kronika szkolna z czasów okupacji hitlerowskiej:

W latach 1950 – 51 szkołę przeniesiono do budynku po Gimnazjum Męskim na ulicę W. Łukasińskiego, a kierownikami szkoły byli
w kolejności: Zbigniew Forma, Stefania Formowa, Wincenty Bednarczyk i Otylia Bednarczyk.

Oto kronika i zdjęcia z tamtych lat

Budowę obecnego gmachu szkolnego przy ulicy Mireckiego starano się zapoczątkować pod koniec lat trzydziestych, kładąc w 1939 roku kamień węgielny pod nowy gmach przy ulicy Mireckiego. Budowę ukończono dopiero w 1948 roku. W latach 1951 – 57 budynek szkolny rozbudowano, mieściło się w nim Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, które działało pod opieką Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Dopiero we wrześniu 1972 władze oświatowe zadecydowały o połączeniu dwóch szkół SP nr 2 i SP nr3, których uczniowie rozpoczęli naukę w obecnym budynku przy ulicy Mireckiego przyjmując tradycje SP nr 3.
W dniu 17 listopada 1973 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, a jej patronem z okazji 500 lecia narodzin został Mikołaj Kopernik.

W latach 1972 – 2015 dyrektorami szkoły byli:
Otylia Bednarczyk
Helena Grabowska (na zdjęciu)
Józef Szpicki (na zdjęciu)
Jolanta Barwińska
Violetta Dziechecka – Pszkit

Od września 2015 roku dyrektorem szkoły jest 
pani mgr Anna Ciszewska