Świetlica szkolna
czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.00 do 16.30

telefon (32) 262 26 14 wew. 16

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. W czasie pobytu na świetlicy uczniowie mają możliwość brania udziału w różnorodnych zajęciach: muzycznych, plastycznych, ruchowych, rytmicznych.
Do dyspozycji uczniów i nauczycieli pozostaje „Mała Świetlica”, w której to codziennie dzieci mają możliwość odrabiać lekcje.
Sala ta dodatkowo wyposażona jest w pomoce i zabawki w ramach programu „Radosna szkoła”.

Wychowawcy świetlicy:

Ewelina Pabian
Małgorzata Szyda
Dorota Olszewska
Barbara Kyrcz
Marcin Zasada