Szkoła prowadzona jest przez dyrektora

mgr Annę Ciszewską

Skargi i wnioski są przyjmowane we wtorki od 14.45 do 15.45