Nabór do szkół ponadpodstawowych

W związku z pojawieniem się wątpliwości związanych z limitem preferencji w systemach wielosamorządowych informuję, system wspierający elektroniczną rekrutację do szkół jest skonfigurowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepis dotyczący limitu wybranych szkół w Prawie oświatowym to art.156, który w skrócie ma postać:

„1. Wniosek […] może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych […] publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych […] publicznych szkół.”.