SKŁAD RADY RODZICÓW:


Przewodniczący:  Przemysław Brzykcy
Zastępca przewodniczącego: Justyna Orlikowska
Sekretarz: Monika Brzykcy

KOMISJA REWIZYJNA
Agnieszka Orzechowska
Anna Czekalska
POZOSTALI CZŁONKOWIE:
Ewa Grząba
Katarzyna Kocjan
Ewa Bugajska
Sylwia Budnik

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców wynosi 100 zł.
Wpłaty tylko na konto bankowe Rady Rodziców:
PKO Bank 10 1020 2498 0000 8402 0737 2727
Rada Rodziców SP3 dziękuje za dotychczasową współpracę i wsparcie finansowe wszystkim rodzicom.
To dzięki Wam możemy dofinansować różne imprezy szkolne np. rozpoczęcie roku szkolnego, dzień patrona szkoły,

konkursy, turnieje sportowe.
To z naszych wpłat zakupione są nagrody książkowe, pomoce naukowe, papier ksero, medale, tarcze, znaczki dla uczniów itp.

Dziękujemy za każdą złotówkę!