Druki oraz inne dokumenty do pobrania

Deklaracja na obiady 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Wniosek o mLegitymację

Zwolnienie ucznia z lekcji

Zgłoszenie/wniosek dziecka do klasy…

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ODO_klienci SP3

Ograniczenie danych osobowych SP3

Przeniesienie danych osobowych SP3

INFORMACJA ODO_Rodzic/Opiekun prawny SP3

ODO skargi i wnioski SP3

Regulamin mLegitymacji

Instrukcja mLegitymacji

Wniosek o duplikat świadectwa

Sprostowanie danych osobowych SP3

Sprzeciw wobec przetwarzania danych o sobowych SP3

Usunięcie danych osobowych SP3

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych SP3

Wycofanie zgody – wizerunek dziecka SP3

ZFŚS – ochrona danych osobowych SP3