Podanie o duplikat legitymacji

Zwolnienie ucznia z lekcji

Zgłoszenie/wniosek dziecka do klasy…

Deklaracja na obiady 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Wniosek o mLegitymację

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ODO_klienci SP3

Ograniczenie danych osobowych SP3

Przeniesienie danych osobowych SP3

INFORMACJA ODO_Rodzic/Opiekun prawny SP3

ODO skargi i wnioski SP3

Regulamin mLegitymacji


Instrukcja do mLegitymacji


Wniosek o duplikat świadectwa


Sprostowanie danych osobowych SP3

Sprzeciw wobec przetwarzania danych o sobowych SP3

Usunięcie danych osobowych SP3


Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych SP3

Wycofanie zgody – wizerunek dziecka SP3

ZFŚS – ochrona danych osobowych SP3

STATUT SP3wniosek o świadczenie z ZFŚS


wniosek o zapomogę losową z ZFŚS


Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej z art. 72 KN

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – dla Rodziców

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – dla Uczniów