W dniu 23.09.2021 r w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej

odbędą się zebrania z rodzicami /prawnymi opiekunami uczniów według harmonogramu:

godz. 16.30 – kl. I a, kl. III a, kl. III b 

godz. 16.45 – kl. IV a, kl. IV b, kl. V a, kl. VII a, kl. VIII a, kl. VIII b