W dniu 8.06.2022 r. uczniowie klas I-III i IV-V mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach artystycznych „To tylko słowa, słowa, słowa…” prowadzonych społecznie przez Pana Tomasza Astera Banasika pochodzącego jednej
z dzielnic Dąbrowy Górniczej, Strzemieszyc Małych. Pan Tomasz ukończył Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Studium Aktorskie Żak w Katowicach oraz Aktorską, Radiową i Telewizyjną Krakowską Szkołę Artystyczną SPOT.

            Spotkanie edukacyjne wypełnione było ciekawymi zagadnieniami związanymi
ze światem dźwięków: intonacją i modulacją głosu, logicznym przekazem intonalnym informacji, autoprezentacją oswajającą brzmienie głosu z użyciem mikrofonu pojemnościowego oraz możliwością poprawy wymowy w oparciu o ćwiczenia logopedyczne.