Szkoła pamięta

Podobnie jak w ubiegłym roku wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji MEiN  „Szkoła pamięta” upamiętniającej ważne rocznice, wydarzenia oraz postacie historyczne, także te, które związane są z historią naszego miasta. Odbyła się ona w okresie, w którym wspominamy naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii ogólnokrajowej i lokalnej. Celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.

Poszczególne klasy pod okiem wychowawców wzorowo wywiązały się z przydzielonych zadań:

– wszystkie klasy wykonały gazetki ścienne związane ze Świętem Zmarłych i uwzględniające ważne postacie w historii naszego miasta,

– klasy 1 – 3 poznały wybrane postacie z historii Polski oraz wykonały prace plastyczne związane z tymi postaciami,

– klasa 4 przygotowała wystawę „Pamiątki rodzinne”,

– klasy 5 i 6 opracowały karty informacyjne dotyczące Miejsc Pamięci w naszym mieście, które zostały zaprezentowane na holu szkolnym,

– klasa 7 z nauczycielem historii odwiedziła pobliskie Miejsce Pamięci, poznała historię tego miejsca oraz zapaliła znicze,

– przedstawiciele Samorządu  Uczniowskiego wraz z opiekunem zapalili znicze pod pamiątkową tablicą na Hucie Bankowej, – świetlica szkolna przygotowała wystawę poświęconą zbliżającym się dniom zadusznym