Akcja informacyjno-edukacyjna

#lekcjaHIGIENY #wirusoochrona

W dniu 15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk, który jednocześnie jest dniem zakończenia akcji #wirusoochrona.

W okresie 15.09-15.10 uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Górniczej brali udział w zajęciach #lekcjaHIGIENY. Podczas zajęć wykorzystane zostały materiały edukacyjne przygotowane przez WSSE. Jednym z elementów było przypomnienie dzieciom prawidłowego sposobu mycia rąk jak również wyznaczenie im zadania domowego polegającego na przekazaniu zdobytych informacji najbliższym domownikom. Ponadto w klasach powstały gazetki promujące podstawowe zasady higieny osobistej związane z zapobieganiem chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Przeprowadzono też warsztaty, na których omawiano z dziećmi zasady zdrowego stylu życia. Dodatkowo podczas spotkań z rodzicami przedstawiono opis akcji „Wirusoochrona” i zwrócono uwagę na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych.