ŻYWIENIE


UWAGA

Wpłaty za obiady  będą  przyjmowane z góry za cały miesiąc do  15 czerwca 2021r.

w kwocie: 16 x 5,00 = 80,00

W dniu 26.02.2021r. jest Dzień Patrona Szkoły, w tym dniu nie ma żywienia.

Prosimy o terminowe wpłaty.

Przed wpłatą za żywienie należy sprawdzić telefonicznie w księgowości czy dziecko miało odpis – nadpłatę lub zaległość i odpowiednią kwotę wpłacić.

Wpłaty przyjmuje wychowawca świetlicy.

Pieniądze można również przesłać na konto bankowe szkoły według wzoru, który znajduje się w umowie.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Zasady odpłatności za obiady w roku szkolnym 2020/2021

  1. Opłaty za żywienie wnosi się w całości za dany miesiąc z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca.
  1. W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.
  1. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z wyżywienia w następnym miesiącu. W przypadku braku możliwości dokonania takiego odpisu, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) ucznia dokonuje się jej wypłaty na konto bankowe.
  1. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, rodzicowi (prawnemu opiekunowi) nie przysługuje prawo zwrotu należności za czas tej nieobecności. * **
  1. Za nieterminową wpłatę za żywienie dziecka będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę.
  1. Umowa o żywienie może być wypowiedziana przez rodzica (prawnego opiekuna) z 1 tygodniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
  1. Dyrektor szkoły może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty przekraczającej 7 dni.

* Rezygnacji może dokonać osobiście uczeń lub rodzic, a przypadku choroby również telefonicznie (32 262 26 14 – sekretariat szkoły)  do godziny 12.00. ** Jednorazowe odliczenia będą uwzględniane po wcześniejszym (przynajmniej jednodniowym) zgłoszeniu przez ucznia, rodzica lub wychowawcę (opiekuna) tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole, wynikającej z zaplanowanego wyjścia lub wycieczki szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Dąbrowie Górniczej

Getin Bank S.A. Dąbrowa Górnicza

Nr konta 52 1560 0013 2557 1242 7561 0005

Tytuł wpłaty: za ucznia/uczennicę …………….. kl. ……. – za obiady szkolne

 

Umowa żywienie 2020 2021

POBIERZ

Obiady - informacje

POBIERZ

NAJNOWSZA GALERIA

E - DZIENNIK UONET+

FACEBOOK 

pobrane (1)

pobrane

  images

800 - 080 - 222

TELEFON ZAUFANIA -  URZĘD MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

KAMPANIE

indeks

KS8_okladka   LogoGrosik

euroneto1

logo-chdpobrane (1)pobranepobrane

ZTU-logo      Razem-na-święta

polskawliczbach

 

swietlik-3d14dd4a4395d1d14d656ce7e115c42f

imagesko

wkrec_sie_logo_kolor_140610[1]ds

19990247_1600479329997514_2273895636787189513_n