ŚWIETLICA


Świetlica szkolna

czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.00 do 16.30

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. W czasie pobytu na świetlicy uczniowie mają możliwość brać udział w różnorodnych zajęciach: muzycznych, plastycznych, ruchowych, rytmicznych. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli pozostaje „Mała Świetlica”, w której to codziennie dzieci mają możliwość odrabiać lekcje. Sala ta dodatkowo wyposażona jest w pomoce i zabawki w ramach programu „Radosna szkoła”.

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Klementyna Ciężka

mgr Dorota Olszewska

mgr Dorota Spałkowska

mgr Mariola Krajewska

mgr Marcin Zasada

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

POBIERZ