KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGOKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

w Dąbrowie Górniczej

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2020 r.podstawa prawna: § 2 ust. 1
rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
I półrocze roku szkolnego 2018/2019od 1 września 2020 r. do
31stycznia2021 r.
Statut Szkoły Podstawowej nr 3
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020r§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie zimowe4 stycznia – 17 stycznia 2021r § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.poz.1603).
II półrocze roku szkolnego 2018/2019od 1 lutego2021 r. do
25 czerwca 2021 r.
Statut Szkoły Podstawowej nr 3
Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia 2021r.

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Rekolekcje wielkopostne

22, 23, 24.03. 2021r.podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.1992. Nr 36. poz. 155 z późń. zm.)
Egzamin ósmoklasisty

NIE DOTYCZYart. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

25 czerwca 2021r.§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

26 lutego 2021 r. – Dzień Patrona Szkoły

1 czerwca 2018r. – /piątek po Bożym Ciele/ Międzynarodowy Dzień Dziecka

podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz. U. poz.1603);
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły – po odpracowaniu


26 lutego 2021 r. – Dzień Patrona Szkoły

4czerwca 2021 r. – inny dzień uzasadniony organizacją pracy szkoły
podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz. U. poz.1603);

NAJNOWSZA GALERIA

E - DZIENNIK UONET+

FACEBOOK 

pobrane (1)

pobrane

  images

800 - 080 - 222

TELEFON ZAUFANIA -  URZĘD MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

KAMPANIE

indeks

KS8_okladka   LogoGrosik

euroneto1

logo-chdpobrane (1)pobranepobrane

ZTU-logo      Razem-na-święta

polskawliczbach

 

swietlik-3d14dd4a4395d1d14d656ce7e115c42f

imagesko

wkrec_sie_logo_kolor_140610[1]ds

19990247_1600479329997514_2273895636787189513_n