Od dnia 25.11.21 r. do dnia 10.12.2021 r. Zespół Interdyscyplinarny realizuje kampanię społeczną z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „NIE JESTEŚ SAM. DOŚWIADCZASZ-WIDZISZ-REAGUJ!”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej dla braku akceptacji przemocy oraz rozpowszechnienie informacji o możliwości uzyskania pomocy na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Adresatem kampanii są mieszkańcy naszego miasta. W ramach kampanii m.in. rozpowszechniane będą na terenie placówek oświatowych, ochrony zdrowia, Policji, parafii, placówek pomocy społecznej ulotki informacyjno-edukacyjne a w social mediach udostępniany będzie spot kampanii. Ponadto, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przeprowadzi zajęcia dla nauczycieli i uczniów w wybranych placówkach oświatowych a pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą pełnić dyżury w Miejskim Centrum Informacji w CH Pogoria (26.11.21 r. i 29.11.21 r. w godz.11-13 oraz 08.12.21 r. w godz. 15-17).