Nabór do szkół ponadpodstawowych

Dla absolwentów Szkół Podstawowych

wejście do programu rekrutacyjnego

https://slaskie.edu.com.pl/

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ich rodziców

W związku z pojawieniem się wątpliwości związanych z limitem preferencji w systemach wielosamorządowych informuję, system wspierający elektroniczną rekrutację do szkół jest skonfigurowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepis dotyczący limitu wybranych szkół w Prawie oświatowym to art.156, który w skrócie ma postać:

„1. Wniosek […] może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych […] publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych […] publicznych szkół.”.

  1. Skoro o limicie decyduje OP, to może on decydować o szkołach jemu tylko podległych, zatem limit 3 obejmuje tylko szkoły danego OP, a zatem limit jest 3 szkoły na każdy OP ( o ile dany OP nie podjął uchwały zwiększającej limit szkół)

Interpretacja art. 156 jest taka, że dotyczy on limitu na samorząd, a nie cały system wielosamorządowy.