MODEL ABSOLWENTA

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika

w Dąbrowie Górniczej

 

1.   Absolwent naszej szkoły powinien posiąść wiedzę operatywną i funkcjonalną.

 

2.   Powinien wykazać się umiejętnościami zbierania i przetwarzania informacji, komunikowania się i współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, umieć podejmować trafne decyzje w sprawach problemowych, dążyć do samokształcenia.

 

3.   Wobec rzeczywistości powinien być kreatywny, wykazywać odpowiedzialność i krytycyzm wobec samego siebie i otoczenia, być osobą    o wysokiej kulturze osobistej.

 

4.   W stosunkach międzyludzkich powinien być otwarty, szczery w działaniach, tolerancyjny i uczciwy.

 

5.   Powinien identyfikować się z tradycją szkoły i dbać o jej dobre imię.