Anonimowa skrzynka na sygnały

           Wszelkie niepokojące sygnały zgłaszamy na adres mailowy:

szkolap3@wp.pl