Od 15 września br. nasza szkoła bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”, która potrwa do 15 października br.
Celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci klas I – III i ich rodziców
oraz zwórcenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia wirusów.