Zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022!

Twierdzę – szkoła jest dla ludzi,

Chociaż uczeń w niej się trudzi.

Literki w słowa układa,

Z cyferkami się zmaga.

Czyta książki oraz wiersze,

Uczy się co robią świerszcze.

Zmienia nutki na piosenki,

Kredką tworzy świat maleńki.

Po co to? – ktoś zapyta.

A no po to, moi mili,

Byśmy w życiu mądrzy byli!

znalezione w Internecie, autor:  Karol Duber

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika

w Dąbrowie Górniczej ogłasza zapisy do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice:

Mireckiego, Szpitalna, Żeromskiego, Dąbrowskiego, 3 Maja, Paryska, Juliusza Kadena – Bandrowskiego, Barlickiego, Filtrowa, Perla, Siemońska, Legionów Polskich nr 40, 42, 44, 46, Struga.

Do klasy pierwszej przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte na podstawie wniosku rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne pod linkiem: https://www.sp3dg.edu.pl/rekrutacja-2/

Szczegółowych informacji udziela sekretariat: Mireckiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (32) 262-26-14

e-mail: szkolap3@wp.pl

Sekretariat szkoły jest czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30

Szkoła oferuje:

 • wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • bezpieczeństwo – zajęcia klas I – III w oddzielnym skrzydle budynku
 • zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej
 • zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne w salach przystosowanych do tego typu zajęć,
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne
 • opiekę pedagoga, psychologa szkolnego, logopedy
 • opiekę pielęgniarki
 • opiekę oraz atrakcyjne zajęcia, a także pomoc w nauce podczas zajęć w świetlicy szkolnej czynnej od godz. 6.00 do godz. 16.30
 • obiady w szkolnej stołówce
 • bogatą ofertę imprez kulturalnych, wycieczki
 • plac zabaw
 • kolorowe, estetyczne pomieszczenia szkolne
 • życzliwe, podmiotowe podejście do każdego ucznia

A od września 2021 r.

UWAGA! UWAGA!

nieodpłatne zajęcia z gimnastyki akrobatycznej

i zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej!

ZAPRASZAMY !